Futurum medverkar i Natur & Miljöboken

För Futurum är alltid barnen i fokus. Det är för dem vi arbetar, med målet att tillhandahålla värdiga miljöer. Futurum vill bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle. Därför väljer vi att, med start under hösten 2020, medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling.

Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder. Till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan. Då läromedlet används i skolan är den anpassad för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling.

 

Du kan läsa mer om Natur & Miljöboken på: www.nmboken.se Länk till annan webbplats.

En bild med texten "Vår organisation medverkar till en hållbar samhällsutveckling"