Insektshotell

Det råder akut brist på boende för vilda bin. Vi på Futurum vill hjälpa till att råda bot på det. I Fjärilsparken finns ett stort insektshotell där bland annat olika steklar, till exempel solitärbin och humlor kan lägga ägg och föda upp larver. Insektshotellet är byggt av lastpallar där de olika våningarna innehåller material anpassat till olika typer av insekter.

Insektsshotell med sedumtak ses snett uppifrån. 
Insektshotellet i förgrunden och en stor plantering i bakgrunden. 
Sedumtaket på insektshotellet snett uppifrån. 
Närbild på innehållet i insektshotellet -stockar, halm, kottar och tegelstenar med hål i.