Blomsterprakt som ska locka

Det är inte bara att stoppa ner lite blommor i jorden. Det krävs planering och kunskap.

Den stora planteringen i Fjärilsparken ska locka besökaren och skapa nyfikenhet. Rabatten är rund, drygt 10 meter i diameter, och är skapad runt tre magnifika trädstammar. Stammarna är kvarlevor efter träd som tagits ner på grund av sjukdom. Nu är de istället stöd för vit klematis som ivrigt klättrar uppåt och omfamnar stammarna. Planteringen ramas in av stockar återanvända från stammarna i centrum.

Mönstret i planteringen är återkommande och speglas på andra sidan av cirkeln. Oberoende var kring planeringen du står kommer du få en underbar upplevelse som suger dig in i tungor av färg, form och doft.