Fastigheten var från början en skolbyggnad och innehåller även idag en del tidstypiska detaljer från byggåren på 50-talet. Det var så sent som 2005 som skolan blev förskola i samband med att antalet barn i den kommunala förskolan ökade.

På Lars Wivallius förskola finns fyra avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.