Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

2019-03-22

2019-03-22

Under vecka 12 har vi tagit upp grus vid Ekeskolan, Björkhagaskolan, Lundby skola, Västra Engelbrektskolan, Wallerska skolan, Nikolaiskolan och Björkhagaskolan.

 

Under helgen den 23-24 mars kommer följande skolor sopas:


Arbetet med att blåsa grus vid övriga fastighter fortsätter som planerat.