Änglanda Flygfoto

Änglandaskolan stod klar för inflytt under 2018. Skolan rymmer 525 elever.

Om byggnaden

Änglandaskolan är en korridorlös skola i fyra våningar. Bottenvåningen innehåller olika gemensamma funktioner, till exempel den uthyrningsbara matsalen och gymnastiksalen. På de övre våningsplanen finns sju hemvister med plats för tre klasser i varje.

Den stora entréhallen som ligger mitt i byggnaden skapar ett unikt, gemensamt rum med ljusinsläpp från taket och cirkulationsstråk som leder vidare uppåt. På varje våning finns mindre aktivitetstorg som öppnar sig mot cirkulationsstråken och entréhallen. Glaspartier leder naturligt dagsljus in i hemvisterna från byggnadens mitt.

Interiört skapar sträckmetall och färgsatta fönsternischer en lekfull karaktär. Exteriört går skolans lekfullhet igen i såväl de färgglada fönsterkarmarna som den mönstrade betongfasaden, som är indelad i fält med olika materialbearbetningar och kulörer. Intill skolan finns en idrottshall som beräknas vara klar i december 2018.

Om skolgården

Änglandaskolans skolgård är den första i Örebro som följer Örebro kommuns riktlinjer när det gäller utformningen av skolgårdar där grönska, topografi, stationer och naturmaterial bidrar till att elever får chans att reflektera, öka sin fysiska aktivitet och lära med alla sinnen.

Unik elenergilösning

Som ett steg i satsningen på solel har Futurum Fastigheter byggt Örebros enskilt största batterilager på Änglandaskolan. Det är en unik och banbrytande lösning som bygger på att två huskroppar delar på ett gemensamt batterilager. Med hjälp av smart styrnng kan man styra var energin ska användas. Vidare används geolager och värmepumpar för att utvinna lagrad solenergi ur marken. Idrottsbyggnaden är bygd för att vara ett plusenergihus, det vill säga man producerar mer förnybar el än man gör av med. Det är en otrolig vinst både för miljön, skattebetalarna och inte minst för våra barn.


Till Änglandaskolans hemsida Länk till annan webbplats.

Certifiering

Skolan har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Certifikat för fastigheten Änglanda Idrottshall. Underskrivet av Lotta Werner Flyborg, VD på Miljöbyggnad, den 11 december 2018.Förstora bilden
Certifikat för fastigheten Änglandaskolan. Underskrivet av Linda Kjällén, Sweden Green Buildning Council, den 11 juni 2018.Förstora bilden