Nikolaiskolan gård

I fastigheten OP City ligger idag en nystartad högstadieskola för årskurs 7–9. Här går elever från hela Örebro. Du hittar skolan vid Oskarsparken, mitt i centrala Örebro.

Genom åren har Risbergska skolan, Engelbrektsskolan och senast Nikolaiskolan legat i fastigheten. Även Gumeliusskolans elever har under en period på 2000-talet hållit till i lokalerna. Idag består fastigheten av 5 byggnader och om fattar cirka 10 000 kvm.

Örebros äldsta flickskola

Engelbrektsskolan är Örebros äldsta flickskola och flyttade in i de nya byggnaderna 1905. Det var stadsarkitekt Magnus Dahlander som då ritade skolbyggnaden. 1917 uppfördes gymnastik- och skolköksbyggnaderna i rött tegel av arkitekt Albert Jonsson. År 1938 uppfördes en ny byggnad för Högre allmänna flickläroverket. Det ritades av stadsarkitekten Georg Arn i utpräglad funkisstil. Huset finns kvar än i dag, men blev kraftigt ombyggt år 1940 för den dåvarande kommunala flickskolan.