Skolan gick igenom en omfattande renovering, men start 2013.

Certifiering

Två av byggnaderna på skolan har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.