Om- och tillbyggnation

Sommaren 2016 var det dags att bygga till skolan med åtta lärosalar, storkök och ny restaurang på 2500 kvm för att den ska kunna ta emot ytterligare 150–180 elever och 50 medarbetare.