Markbackens bostadsområde byggdes under åren 1958-1963.

Där Brukets skola ligger idag, låg tidigare Markbackens skola. Skolan byggdes i början av 1960-talet, då Markbackens bostadsområde byggdes. I slutat av 1980-talet upptäcktes mögelskador på byggnaden. Det resulterade i att den gamla skolan helt ersattes av en ny- Brukets skola som invigdes 1997.

Namnet på skolan kommer ifrån det tegelbruk som låg på platsen innan Markbacken byggdes.