På skolan går barn från förskoleklass till årskurs 3. Totalt är det cirka 160 barn som vistas i lokalerna varje vardag.