Almbro skola invigdes i slutet av januari 1964. Idag är det cirka 140 elever som tillbringar sina dagar i fastigheten. Byggnadernas yta uppgår till drygt 2000 m².