Skolans yta uppgår till cirka 17 000 m². De första byggnaderna uppfördes under slutet av 1970-talet. Då hade samhället expenderat kraftigt och de äldre skollokalerna, som låg i anslutning till naturområdet Sommaro, räckte inte längre till.

Under en anlagd brand i oktober 2002 totalförstördes delar av skolan. De är idag återuppbyggda.