Byggnad med ljus träfasad

Törsjö förskola ligger i bostadsområdet Mosås ungefär 10 km utanför Örebro. Den är byggd helt i trä enligt Futurums konceptförskolemodell Framtidens förskola 2.0. Verksamheten flyttade in i lokalerna sommaren 2022. Här finns plats för cirka 90-100 barn och cirka 20 pedagoger, fördelade på fem avdelningar. Förskolan har ett eget tillagningskök med tillhörande matsal.

Förskolan har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Konceptförskolor i trä

Redan under 2018 påbörjade Futurum arbetet med att bygga konceptförskolor helt i trä, vilket är en viktig del i bolagets strävan efter att minska CO²-belastning i byggprocessen. Futurum har tidigare byggt förskolorna Beckasinen, Fiskgjusen, Alnängarna och Bettorp enligt denna konceptförskolemodell.

Förskolan är byggd enligt Futurums Konceptförskolor i trä.