Fasad

Lillåns förskola är en nybyggd förskola i bostadsområdet Lillån, några kilometer norr om Örebro. Verksamheten flyttade in i januari 2019. Förskolan har fem avdelningar och ett egen kök med tillhörande matsal. Förskolan är anpassad för cirka 90 barn.

Certifiering

Förskolan har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.