Förskolan är en avdelningsförskola för barn i åldrarna 1–5 år med plats för maximalt 23 barn.