Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Förskolan Fiskgjusen

Förskolan Fiskgjusen i natursköna Norra Ormesta stod klar våren 2020.


Förskolan består av fem avdelningar med åldershomogena grupper där cirka 90 barn kommer att gå. Förskolan har två våningar och har byggts utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0.


Pedagoger och barn förväntas flytta in under hösten 2020.

Hitta hit

Besöksadress:

Notstugegatan 7

Din kontakt

Anton Johansson

Anton Johansson

070-020 28 31

anton.johansson
@futurumfastigheter.se