Förskolan snett från sidan. Byggnaden är i trä och består av två våningar. I förgrunden syns en sandlåda som är täckt av snö. 

Bettorps förskola ligger ca 5 km norr om Örebro i bostadsområdet Bettorp. Förskolan är byggd på en plats där en tidigare uttjänt byggnad med föreskoleverksamhet låg. Barn och pedagoger flyttade in i lokalerna i januari 2022.

Förskolan är byggd utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0, där Örebro kommun vill främja ett gott samarbete mellan avdelningarna och möjliggöra en bra pedagogisk verksamhet. Liksom förskolorna Beckasinen, Fiskgjusen och Alnängarna har Bettorps förskola trästomme och fasaden är helt i trä. Förskolan är byggd miljösäkert och har certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med material från SundaHus databas.


Bettorps förskola rymmer cirka 90 barn och 18 pedagoger. Huset består av två våningar med fem avdelningar och ett tillagningskök.