Wallerska skolan

Wallerska skolan är byggd på 1960-talet och år 1990 byggdes det en tillbyggnad av skolan. Det pågående projektet innebär nu att delar av byggnaden ska rivas och en ny byggnad i två plan ska byggas då ett flertal lokaler är för små och inte anpassade efter dagens undervisning.

Projektet innebär även en renovering av två byggnader gällande ytskikt och installationer. Futurum ställer höga krav i projektet där material endast godkända enligt SundaHus med A- eller B-klassning får användas samt att byggnaden behöver passa in i den växande stadens miljö.