Linden förskola

Linden förskola revs under 2021 och kommer nu att ersättas med en ny förskola. I maj 2023 startar byggnationen av Linden förskola i Vivalla.

Linden förskola

Förskolan beräknas vara färdigställd till sommaren 2024 och kommer att byggas enligt Futurums förskolekoncept, Konceptförskolor i trä men med tegelfasad den här gången för att passa in i omgivningen.

 

Läs mer om Futurums konceptförskolor i trä här >