Futurum Fastigheters Fjärilspark

Med Fjärilsparken vill Futurum Fastigheter skapa en vacker plats där djur och växter kan leva och frodas. I parken kan du njuta av lummiga träddungar, buskage, prunkande grönska, vackra blommor och insekter som tar del av naturens alla tillgångar.

Parken anläggs under tre år med start under 2019.

Läs mer om Futurum Fastigheters Fjärilspark