Varumottagning Tullängsgymnasiet

Varumottagningen vid Tullängsgymnasiet byggs om med ny tillbyggnad för att tillgodose verksamhetens behov. Projektet startar 2022-01-17 och beräknas vara färdigt till starten av höstterminen 2022.