Gnistans härbärge rotrenoveras

Gnistans hägbärge renoveras med start vid årsskiftet 2021/2022. Renoveringen innebär nytt värmesystem, nya vattenledningar, köksstommar och avlopp. El ska dras om och vitvaror ersättas. Dessutom ska samtliga ytskikt renoveras och målsättningen är att fastigheten ska få en "nykänsla".