Renovering av
Hagaskolans kök

Hagaskolans kök kommer byggas ut och i samband med det kommer man kunna tillaga mat, och inte bara ta emot färdig mat. Under projektet kommer det ske en ytskitsrenovering av matsal, kapprum, WC och RWC som ligger i samma byggnad.

Det är vinter och snön täcker till viss del en grund som man börjat bygga i anslutning till ett befintligt hus.