Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Ny förskola i Bettorp

I början av sommaren 2020 påbörjades rivningen av Bettorps förskola för att ge plats åt en ny förskola. Nu har arbetet med att bygga den nya förskolan startat.

Klar 2022

Bettorps förskola beräknas stå klar under januari 2022 och kommer att ha kapacitet för 90 barn, fördelade på fem avdelningar. Under tiden som den nya förskolan byggs upp har barn och pedagoger tillfälligt evakuerats till bland annat Regnbågens och Lillåns förskola.

Konceptförskola - helt i trä

Förskolan byggs som en samverkansentreprenad i totalentreprenadform mellan Futurum och SjötorpsHus och kommer att byggas helt i trä enligt Futurums konceptförskolemodell Framtidens förskola 2.0 ; samma modell som bland annat förskolorna Fiskgjusen och Beckasinen i Ormesta är byggda efter. Förskolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver - en nivå som ligger långt över de krav som finns från svenska myndigheter för trovärdigt och miljösäkert byggande.

Hitta hit

Besöksadress:

Bocktörnevägen 1, 703 75 Örebro

Din kontakt

Ove Abelholt

Peter Mejstedt

Projektledare

070-020 28 48

peter.mejstedt
@futurumfastigheter.se