Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Ny förskola vid Alnängarnas koloniområde

Nu har Futurum tagit de första spadtagen för byggnationen av Alnängarnas förskola, en förskola belägen vid CV-området i närheten av Alnängarnas koloniområde. Under hösten 2021 beräknas barn och pedagoger flytta in.

Örebro kommun växer så det knakar och efterfrågan av fler förskoleplatser i kommunens cantrala/östra delar har lett till att en ny förskola ska byggas vid CV-området, nära Alnängarnas koloniområde.


Under slutet av maj 2020 påbörjades markarbetet och nu har det både pålats och lagts rör.

Konceptförskola med miljötänk

Förskolan kommer att byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0, där Örebro kommun vill främja ett gott samarbete mellan avdelningarna och möjliggöra en bra pedagogisk verksamhet.

 

Liksom förskolan Beckasinen och förskolan Fiskgjusen kommer Alnängarnas förskola att ha trästomme och fasaden kommer att vara helt i trä. Förskolan byggs miljösäkert och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med material från SundaHus databas.


Förskolan har upphandlats via ett ramavtal och ska byggas som en partnering/samverkansentreprenad i totalentreprenadform mellan Futurum och SjötorpsHus Länk till annan webbplats..

 

Två våningar och cirka 90 barn

Alnängarnas förskola kommer att rymma cirka 90 barn och 18 pedagoger. Huset kommer att bestå av två våningar med fem avdelningar och ett tillagningskök.

 

Stommen förväntas resas under augusti 2020 och barn och pedagoger förväntas flytta in under hösten 2021.

Modell på en förskola med träfasad

Modell av Futurums konceptförskola 2.0

Hitta hit

Besöksadress:

Kolonilotten 4

Din kontakt

Ove Abelholt

Peter Mejstedt

Projektledare

070-020 28 48

peter.mejstedt
@futurumfastigheter.se