Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook
Stora Mellösa mulet

Arbetet med Stora Mellösa skola snart klart

Då tillväxten i Stora Mellösa är stor har skolan haft behov av nya lokaler och dessutom har skolan varit i behov av renovering av befintliga lokaler. Snart är arbetena klara på skolan.

Antal elever

cirka 170

Årskurs

Förskola - årskurs 6

Projektstart

2018

Projektslut

sommaren 2020


Klart sommaren 2020

Med start under 2018 har Futurum fastigheter byggt nytt och renoverat samtliga byggnader på Stora Mellösa skola till nyskick.


Behovet av nya installationer för ett bättre inomhusklimat var angeläget för att uppfylla dagens gällande miljökrav gällande inomhusmiljön.


Projektet startade med att vi byggde om och till skolans kök från mottagningskök till tillagningskök vilket färdigställdes under våren 2019.


Futurum har även låtit uppföra en ny skol-/förskolebyggnad med fyra förskoleavdelningar och två klassrum med tillhörande grupprum. Den nya byggnaden blev klar till höstterminen 2019.


Samtliga arbeten planeras att vara färdiga till sommaren 2020.

Hitta hit

Besöksadress:

Skolvägen 11, Stora Mellösa

Din kontakt

Projektledare

Ronny Elfors

070-020 28 34, 019-767 91 34

ronny.elfors@futurumfastigheter.se