Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Tengvallaskolan - ny skola och idrottshall

Futurum Fastigheter har fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga Tengvallaskolan i stadsdelen Rosta i Örebro.

Antal elever

550

Årskurs

Förskola - årskurs 6

Projektstart

Hösten 2018

Projektslut

Hösten 2021


Tengvallaskolan kommer ligga granne med de befintliga Rostaskolan där det idag går 500 elever i årskurserna 1-6. Den nya skolan kommer ha plats för 550 elever i årskurserna f-6, samt 50-60 anställda i personalen.


Idrottshall

Förutom Tengvallaskolan kommer även en ny idrottshall att byggas, med två fullstora idrottsplaner, läktare och omklädningsrum. Idrottshallen dimensioneras för 50 aktiva utövare och cirka 300 åskådare. Byggnationen av idrottshallen påbörjas sommaren 2019.


Hitta hit

Besöksadress:

Din kontakt

Projektledare

Louis Georgis

070-020 28 25

louis.georgis@futurumfastigheter.se