Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Tengvallaskolan - ny skola med plats för 550 elever

Futurum Fastigheter har fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga Tengvallaskolan i stadsdelen Rosta i Örebro.

Antal elever

550

Årskurs

Förskola - årskurs 6

Projektstart

Hösten 2018

Projektslut

Hösten 2021


Tengvallaskolan kommer ligga granne med de befintliga Rostaskolan där det idag går 500 elever i årskurserna 1-6. Den nya skolan kommer ha plats för 550 elever i årskurserna f-6, samt 50-60 anställda i personalen.

 

Idrottshall

Förutom Tengvallaskolan kommer även en ny idrottshall att byggas, med två fullstora idrottsplaner, läktare och omklädningsrum. Idrottshallen dimensioneras för 50 aktiva utövare och cirka 300 åskådare.


Hitta hit

Besöksadress:

Din kontakt

Projektledare

Louis Georgis

070-020 28 25

louis.georgis@futurumfastigheter.se