Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Förslag på utseende.

Tengvalla idrottshall

Futurum Fastigheter har fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga Tengvalla idrottshall i stadsdelen Rosta i Örebro.

Projektstart

Hösten 2018

Projektslut

Hösten 2021

Tengvalla idrottshall kommer ligga granne med den befintliga Rostaskolan där det idag går 500 elever i årskurserna 1-6. Den ny idrottshallen har två fullstora idrottsplaner, läktare och omklädningsrum. Den dimensioneras för 50 aktiva utövare och cirka 300 åskådare. Byggnationen av idrottshallen påbörjas sommaren 2019.


Hitta hit

Besöksadress:

Din kontakt

Örjan Strömberg

Ronny Elfors

Projektledare

070-020 28 34

ronny.elfors
@futurumfastigheter.se