Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook
Stora Mellösa mulet

Stora Mellösa skola växer

Stora Mellösa skola har under lång tid haft behov av renovering av befintliga lokaler. Skolan har också behov av nya lokaler eftersom tillväxten i området är stor.

Antal elever

cirka 170

Årskurs

Förskola - årskurs 6

Projektstart

2018

Projektslut

hösten 2020


Projektbeskrivning

Med start under 2018 har Futurum fastigheter nu byggt ut befintligt tillagningskök och påbörjat renoveringen av skolbyggnaderna. Vi har också påbörjat bygga en ny skolbyggnad med fyra stycken förskoleavdelningar och två stycken klassrum med tillhörande grupprum. Den nya byggnaden beräknas vara klar till sommaren 2019. Renoveringen och nybyggnationen planeras att vara färdig till hösten 2020.

Hitta hit

Besöksadress:

Skolvägen 11, Stora Mellösa

Din kontakt

Projektledare

Ronny Elfors

070-020 28 34, 019-767 91 34

ronny.elfors@futurumfastigheter.se