Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook
Navet rött träd

Navets Skola anpassas till äldre elever

Navets skola byggs om för att passa årskurs 7-9. Tidigare årskurser som vistades i fastigheten var förskoleklass- årskurs 9.

Antal elever

450

Årskurs

årskurs 7-9, fem-parallellig

Projektstart

hösten 2018

Projektslut

2019-2020


Projektbeskrivning

Renoveringen innebär bland annat att ventilationen byggs ut och förbättras för att kunna försörja samliga klassrum på ett tillfredställande sätt. Övriga installationer kommer även att uppdateras och skogården kommer anpassas till äldre elever.

Hitta hit

Besöksadress:

Loftbodsgatan 1

Din kontakt

Projektadministratör

Amanda Hedström

070-020 28 23

amanda.hedstrom@futurumfastigheter.se