Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

En gammal skola blir som ny

Gumaelius tillhör Örebros mest anrika och populära högstadieskola. Det gula tegelhuset i vinkel vid Karlslundsgatan byggdes 1945. Sommaren 2016 var det dags att bygga till skolan med åtta lärosalar, storkök och ny restaurang på 2500 kvm för att den ska kunna ta emot ytterligare 150–180 elever och 50 medarbetare.

Kände eleverna igen sig när de återvände till Gumarliusskolan 2018?


– Utsidan är sig lik. Men inuti är det en helt ny skola, säger Stefan Selander, projektledare för

om- och tillbyggnaden.


Samtidigt med tillbyggnaden genomförs en stor ROT-renovering av den gamla delen av skolan. De 6 500 kvm byggs om och anpassas efter dagens krav. En del gamla brister har rättats till.


– Betongplattan låg till exempel direkt på lera och gjorde plattan porös. Det här syntes inte innan vi satte igång, eftersom verksamheten pågick, säger Stefan Selander.

Stefan Selander

Stefan Selander, projektledare.

Vad göra? Riva och bygga nytt var inte aktuellt.

En genomgripande ROT-renovering var det enda alternativet. Politikerna sa ”kör”.


– Det fanns inget annat val. Eleverna måste ha en bra miljö att vistas i, då duger det inte att göra något halvhjärtat. Vi sysslar inte med halvmesyrer, säger Stefan.


Under byggprojektet har Gumaeliusskolans 560 elever gått på Nikolaiskolan (f d Engelbrektskolan). 2018 återvände de till en skola som har renoverats och byggts till för 100–150 Mkr. En storsatsning där gammalt och nytt möts.

– Nya Gumaelius blir som nya Karro, menar Stefan Selander.


Endast skalet kvar

Invändigt är det mesta nytt – dörrar, ytskikt, el, avlopp och ventilation. Dessutom vilar byggnaderna på en ny bottenplatta. När det gäller tillbyggnaden har Futurum haft ett nära samarbete med verksamheten.


– Det har fungerat enormt bra. Som i alla projekt har vi haft brukarmöten där verksamheten får säga sitt om till exempel anpassningar. Delaktighet och förankring är alltid viktigt, det skapar bra relationer och gör att arbetet flyter på bättre. Gumaelius är en skola med traditioner och den Gumaeliusgula färgen är ett av skolans kännetecken.


– För att få rätt touch på färgskalan i tillbyggnadsdelen har vi samarbetet med en färgsättare. Den Gumaeliusgula färgen och gröna nyanser är basen i färgskalan. För att det ska bli lättare att besluta om färgsättningen har vi byggt ett provklassrum i en av de befintliga byggnaderna, förklarar Stefan.