Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Leverantörsinformation

Elektroniska fakturor

Futurum Fastigheter tar emot elektroniska fakturor via företaget InExchange, som hjälper till med svefakturor (en förenklad e-faktura).

Kontakta InExchange på telefon 0500-446360 eller gå in på deras hemsida

för information om hur du går till väga.

Referenskontroll

Futurum Fastigheter har referenskontroll på samtliga fakturor. Följande information ska alltid anges på fakturor:

 • Referensnummer
 • Referensnumret följer standarden 3 siffror, två mellanslag, sedan referensens (beställarens) namn

 • Exempel:
 • "123[mellanslag,mellanslag]Anna Andersson"
 • (Anna Andersson är din kontaktperson på Futurum Fastigheter)


 • Fakturamottagare
 • Ange Futurum Fastigheter i Örebro AB som fakturamottagare.


 • Arbetsordernummer
 • När Futurum Fastigheters personal köper varor/tjänster ska det alltid finnas ett arbetsordernummer. Det kan börja på nedanstående förkortningar följt av sex siffror:
 • FUxxxxxx
 • FXxxxxxx
 • INxxxxxx
 • IUxxxxxx
 • Ange alltid arberordernummer på fakturan.