Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Nyhetsarkivet

  • Tvåvåningsbyggnad med utslagna fönster och öppna dörrar. Rivning pågår.
    Rivningsarbetet inför den nya branstationen har startat

    Futurum Fastigheter har fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga en ny brandstation på öster i Örebro. Brandstationen kommer byggas på fastigheten Gasklockan 16. Det är en strategiskt bra placering med tanke på att Örebro växer i hög takt, framför allt i de sydöstra delarna. Det förberedande arbetet har pågått under en längre tid, men nu är det dags att skrida till verket på riktigt. Brandstationen planeras att stå klar under 2024.
    Läs mer