Totalrenoveringen av Knagglabacke förskola är klar

Knagglabacke förskola uppfördes 1954 och är en av Örebro kommuns äldsta förskolor. Tillsammans med NA Bygg Länk till annan webbplats. har vi fräschat upp hela förskolan och uppdaterat all ventilation, el, värme, vatten, avlopp och mark.

David Gustafsson, projektledare på Futurum Fastigheter.

Förskolan får nya väggar, golv, dörrar, tak, fönster, WC och fasader. Barnen får även en ny lekmiljö där vi har valt att bygga med kränvrike, ett helt obehandlat trä för en giftfri miljö för barnen.

Knagglabacke ligger i Örebros norra stadsdel vid vackra Längbrotorg. På förskolan finns två avdelningar, Gullvivan som är en 1 till 3-årsavdelninng och Hasselmusen som bedriver verksamhet för 3 till 6-åringar.

Det har varit ett spännande projekt att följa där fokus främst har legat på att ta hand om det vi har, berättar David Gustafsson som varit projektledare.

– Det är viktigt att vi tänker på vad som blir mest hållbart och mest ekonomiskt hållbart i den här typen av ROT-renoveringsprojekt, säger David.

Vi på Futurum ställer höga krav i projektet där material endast godkända enligt SundaHus med A- eller B-klassning får användas.

Efter sommaren flyttar barnen och pedagogerna tillbaka igen efter en tid på Norrbyskolan och vår fastighetsförvaltare Jörgen Eriksson tar över efter vår projektledare.

Tack NA Bygg Länk till annan webbplats. och alla andra leverantörer för ett fint samarbete!