Ormesta förskola förvandlas till daglig verksamhet

I samband med att Futurum Fastigheter färdigställde två konceptförskolor i Norra Ormesta sades Ormesta förskola upp av kommunen. Anledningen är att kommunen ser ett växande behov av lokaler där daglig verksamhet kan bedrivas. Futurum fick därmed i uppdrag att ställa om och anpassa lokalerna till daglig verksamhet.

David Gustafsson, Projektledare på Futurum

 

Daglig verksamhet är sysselsättning för vuxna personer med funktionshinder. De nya lokalerna ska bli en meningsfull plats för sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap som anpassas utifrån behov, förutsättningar och intressen.

David Gustafsson, projektledare på Futurum meddelar att projektet nu är färdigställt. Projektet har inneburit att yttre och inre tillgänglighet har anpassats samtidigt som ett visst underhåll har genomförts. Lokalerna är helt nymålade, fått ny belysning, nya pentryn och nyrenoverade badrum, två nya RWC och två nya omvårdnadsbadrum. Ventilationen i fastigheten har också byggts om och förbättrats. Vi har även rivit ut ett storkök som nu blivit ett omklädningsrum.

 

 

I dagsläget pågår inflyttningen för fullt och vi har gjort ett första besök hos dem. Verksamheten är mycket nöjda, både med samarbetet med Futurum och med de nyrenoverade lokalerna.

Vi tackar för ett fint samarbete och ser såklart fram emot kommande samarbete. David Gustafsson lämnar nu över fastigheten till vår fastighetsförvaltare Ove Abelholt.