Uppföljning av ny innovation i våra fastigheter

Futurums kyltekniker med en Energy Probe-modul.

Michael Björkqvist och Thomas Borneland, kyltekniker på Futurum Fastigheter.

Under 2023 har vi på Futurum Fastigheter genomfört ett pilotprojekt som innebär installation av åtta Energy Probe-moduler från Enclima Solutons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i fyra frysrum och fyra kylrum som finns i våra skolfastigheter. Energy Probe är en modul för energi- och driftoptimering av kylanläggningar.

Kylanläggningarna styrs oftast efter lufttemperaturen i kyl- och frysrum. Även om lufttemperaturen kan variera upp och ner, främst på grund av att man öppnar dörrarna, så är ändå temperaturen i livsmedlet mer konstant. Energy Probe bygger på en matsimulationsteknik vilket fokuserar på temperaturen i livsmedlet i stället för luften. Modulen ser alltså till att kylanläggningarna endast arbetar när livsmedlet behöver det, vilket förlänger livslängden på kylkomponenterna och minskar energiåtgången.

Nu har Futurums kyltekniker Michael Björkqvist och Thomas Borneland följt upp de installerade modulerna. Michael berättar att personalen i skolköken har fått bättre koll eftersom de nu ser temperaturen på livsmedlet direkt på displayen utanför dörren.

Luften i frysrummen har även blivit torrare då kylaggregatet går mer sällan, vilket bidrar till mindre fukt och isbildning, säger Thomas.

Vidare har Michael och Thomas konstaterat att kompressorstarterna har minskat med upp till 70 procent och energiåtgången har minskat med cirka 15 procent!

Vi hoppas därmed att kyl-och frysrummens livslängd kan öka då kompressorer nu optimeras efter matens temperatur, och inte efter luftens temperatur, avslutar Michael.

Hur fortsätter arbetet framåt?

Målet är att alla Futurums frysrum ska utrustas med en modul. Eftersom arbetet är tidskrävande, är före-och efterkontroller viktiga för att se effekterna i varje frysrum.

– Förhoppningen är även att ta systemet till alla kylrum, då våra pilottester visar liknande besparingar även där. Detta är ett steg i rätt riktning för att nå målen inom klimatneutralitet och långsiktigt hållbar ekonomi, avslutar Thomas.

Blir du nyfiken och vill veta mer?

Presskontakt