Futurum Fastigheter ska lämna byggmaterial till Örebro Byggretur

Suget efter återbrukat byggmaterial är stort bland privatpersoner. Svenskarna har blivit mer intresserade av att återbruka, samtidigt som vi befinner oss i en lågkonjunktur där priserna ökar och det råder brist på bland annat virke.

En stor hög med betong och annat material. I ett moln av damm syns en grävmaskin som river en byggnad. 

Under våren 2023 kommer Örebro Byggretur slå upp portarna på Boglundsängen i Örebro. Det är Örebro kommun, tillika Futurums ägare, som är huvudman och huvudfinansiär i Örebro Byggretur. Futurum Fastigheter är medfinansiär i projektet. Det innebär att Futurum kommer kunna lämna överblivet material till byggreturen. I och med det kommer Futurum göra inventeringar av alla byggnader innan arbetet med rivning eller renovering påbörjas. Material som går att återbruka ska lämnas vidare till byggreturen. Louis Georgis är fastighetschef på Futurum. Han tror att bolaget i ett första skede kommer lämna in byggmaterial som inte uppfyller myndighetskraven för en skola eller förskola.

– Ett exempel är den renovering som just nu pågår på Glanshammars skola. Där har vi fina dörrar som vi varit tvungna att byta ut eftersom de inte uppfyller kraven på ljudisolering och tillgänglighet. De dörrarna ligger just nu i vårt förråd och väntar på hantering, säger Louis.

Hållbar utveckling

Örebro Byggretur är en del av Örebro kommuns program för hållbar utveckling, vilket är ett av Futurums styrdokument. Redan idag återbrukar Futurum mycket byggmaterial i olika interna projekt. Material som det inte är något fel på, och som uppfyller de högt ställda kraven, tas om hand.

– En toalettstol, ståldörr, fläktmotor eller lampa som tas bort i en fastighet, kan få nytt liv i en annan. Allt handlar om planering, underhåll och om att medvetandegöra livslängden. Återbruk är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi är stolta över att vara en del av det här projektet, säger Göran Lunander, VD på Futurum.

Stor avfallsström

Man brukar säga att vi i Sverige genererar 1 ton byggavfall per person och år. Då räknar man in avfall från både privatpersoner och bygg- och fastighetsföretag. Det en stor avfallsström. Kundgruppen för Örebro Byggretur är i första hand privatpersoner.

Hanna Bergman jobbar som konsult i projektet åt Örebro kommun. Hon är en av de som driver uppstarten av Örebro Byggretur.

– Vi ser en stor efterfrågan på återbruk och byggmaterial just nu. Det ligger i tiden, både på grund av ökad medvetenhet, men även på grund av att priserna ökar och leveranstiderna har blivit längre. I liknande återbruksprojekt ser man att efterfrågan i många fall är större än mängden inlämnat material, säger Hanna.

Byggreturen kommer ligga i en 800 kvm stor lokal med möjlighet att även förvara material utomhus. Den kommer vara öppen för allmänheten. Hanna Bergman tror att man som kund kommer kunna hitta allt från virke, skivor och blandare till fönster, dörrar och golv.

– Det kommer vara både material som blivit över vid nybyggnation och material som tas ned i samband med renoveringar och rivningar. En planka med en spik i går till exempel oftast att använda om man tar bort spiken. Vi måste se möjligheterna, säger Hanna.