Futurum justerar ventilations­tider i skollokalerna för att spara energi

Vi på Futurum Fastigheter vill göra det vi kan för framtiden, klimatet och skattebetalarna i Örebro kommun. Regeringen har även gett myndigheterna och kommunerna i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder som ger effekt under vintern. Genom att minska ner och stänga av kan vi tillsammans bidra till att energikrisen dämpas.

Vi står inför en mycket tuff vinter med stora utmaningar i Sverige och Europa när det gäller energi. Just nu råder det elbrist i Europa. Förutom klimatförändringarna som redan sker så befinner vi oss i en situation där det kan krävas att delar av samhället kopplas bort från elnätet för att undvika effektbrist.

Vi på Futurum Fastigheter vill förstås göra det vi kan för framtiden, klimatet och skattebetalarna i Örebro kommun. Genom att minska ner och stänga av kan vi tillsammans bidra till att krisen dämpas.

I skollokaler står ventilationen för den största elanvändningen, så där ser vi stor potential i att göra åtgärder. Under delar av dagen, framför allt tidig morgon och sen eftermiddag överventilerar vi lokalerna då personbelastningen är låg dessa tider.


Med start under vecka 40 kommer ventilationen vara i gång måndag – fredag klockan 07.30 – 16.30, eller anpassat till verksamheten. Ventilation i idrottshallar har redan idag närvarostyrning och kommer inte omfattas av förändringen.

I och med förändringen kommer vi, utöver de kontroller som våra driftövervakningsprogram kontinuerligt genomför, även utföra manuella tester för att säkerställa en god luftkvalitet.

Frågor och felanmälan

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst med frågor, funderingar och felanmälningar. Du kan även fortsättningsvis använda övertidstimern för att utöka ventilationen, till exempel i samband med föräldramöten eller andra kvällsaktiviteter.


Telefonnummer: 019-767 91 00
Felanmälan: futurumfastigheter.se/serviceanmälan


Tillsammans kan vi göra skillnad!