Energismarta fastigheter

Sedan starten 2012 har Futurum jobbat aktivt med driften av fastig­­heterna för att skapa energi­smarta hus. Målet har varit, och är, att minska förbrukningen i förhållande till ytan. Samtidigt ska vi skapa en bra inomhusmiljö för de som vistas i våra lokaler. Med hjälp av smarta funktioner i husen kan vi optimera miljöerna så att energin används på rätt ställe och vid rätt tillfälle. Vi kan idag se fina siffror som bekräftar att arbetet ger frukt.

Team med stor kunskap

På Futurum jobbar fem drifttekniker, en energi­ingenjör och en IT-drifttekniker med att energioptimera fastigheterna. Tillsammans bildar de ett team med stor kunskap. De jobbar nära varandra och har daglig kontakt för kunskapsöverföring och samarbete. Driftteknikerna gör återkommande kontroller av värme- och ventilationssystem. Utöver det jobbar de förebyggande och utifrån felanmälningar från personal som vistas i våra fastig­heter.

Olika utmaningar

Bland Futurums fastigheter finns både nybyggda och äldre hus. Det avspeglar sig till exempel i de felanmälningar som kommer in.
Nya hus har ofta avancerade tekniska lösningar för att öka och minska till exempel ventilationen, beroende på behovet. Mer teknik innebär större möjligheter att sköta våra fastigheter på ett mer optimalt sätt. Tekniken skapar dock även fler “länkar i kedjan” som kan ställa till det. I takt med att de tekniska utmaningarna ökar, ökar även kraven på duktiga drifttekniker, som bevakar och åtgärdar fel som dyker upp. I äldre hus är utmaningarna annorlunda. Där är det oftare brister i klimatskalet, som otäta fönster och dålig isolering, som påverkar värme och ventilation. I äldre hus är det även vanligare med service och reparationer av utslitna komponenter.

Kopplade anläggningar

Under 2021 kopplade Futurum ihop två skolors energinät med en likströmskabel. Kabeln går mellan Änglandaskolan och Navets skola, som ligger ungefär 200 meter från varandra. Båda skolorna har solcellsanläggningar, men det är främst Änglandaskolan som står för den stora produktionen och där finns även ett batterilager. Under ett års tid producerar Änglandaskolan cirka 30 000 kWh överskotts­energi. Med denna lösning kan överskottsenergin från Änglanda föras över till Navets skola, istället för att skickas ut på elnätet. För att få göra detta söktes tillstånd hos Energimarknadsinspektionen, som gav sitt godkännande.

Solel

Mängden solel som Futurum producerar har ökat för varje år sedan bolaget bildades. 2021 slog vi rekord med 500 MWh, vilket är en ökning med 76 MWh sedan 2020. Ökningen beror på att nya anläggningar har tillkommit under året. Enligt Futurums Affärsplan ska 5 procent av den totala elförbrukningen vara egenproducerad el år 2030. Under 2021 var den siffran knappt 3 procent.

Innehållet är hämtat från Futurums hållbarhetsrapport för 2021.

Ta del av resten av rapporten här >