Han gick från reparatör till
brand­larms­ansvarig

För ett år sedan axlade han titeln som brandlarmsansvarig på Futurum Fastigheter. Nu börjar han bli varm i kläderna i den rollen, men redan innan det värmde han upp arbetskläderna som reparatör.

För de flesta händer det någon gång i livet att man vaknar upp och är redo för en förändring. För Tyrone Bergh innebar det att han lämnade arbetet med hissar efter drygt 20 år och började på Futurum. Som hissreparatör och besiktningsman av hissar hade han samlat på sig stor erfarenhet, både tekniskt och socialt. Något han idag drar nytta av i sitt arbete som brandlarmsansvarig. Men resan på Futurum började som reparatör med ansvar för bland annat det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Utrymningsövningar

När Futurums tidigare brandlarmansvariga gick i pension vid årsskiftet 2020/2021 såg Tyrone sin chans. Han hade då jobbat som reparatör på Futurum sedan januari 2017 och kände att det var dags att utvecklas och gå vidare. Det systematiska brandskyddsarbetet, som han utfört som reparatör, hade gett mersmak.

Som brandlarmansvarig är ingen dag den andra lik. I tjänsten ingår bland annat underhåll av brandlarmsystem, utbildning och utrymningsövningar. Utrymningsövningarna fyller två funktioner; Dels får barn, ungdomar och personal öva på utrymma fastigheten. Tyrone får även en möjlighet att testa så att allt funkar som det ska. Stängs ventilationen av i byggnaden när larmet går? Ljuder alla brandvarnare? Fungerar blixtlarmen på till exempel handikapptoaletterna osv. Varje utrymningsövning gör intryck på Tyrone.

— Jag har en utrymningsövning inplanerad någon gång varje vecka, ibland oftare och ibland mer sällan. Det är så jäkla häftigt att stå där och titta på när alla går ut på led från skolor och förskolor, stora som små. På knappt fyra minuter är alla ute, säger Tyrone entusiastiskt.

Futurum bjuder på två utrymningsövningar per fastighet och år. En del verksamheter vill att övningarna ska vara hemliga och komma som en överraskning för eleverna, medan andra ser dem som en del i utbildningen och kopplas undervisningen till utrymningen.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Tyrone är med i alla ny- och ombyggnadsprojekt på Futurum. Han kravställer och granskar ritningar över var brandvarnarna, larmcentralerna och deckarna ska sitta. Tyrone övervakar sedan att arbetet blir korrekt utfört och är med vid besiktningen som görs av en utomstående besiktningsperson. Det är många krav som ska uppfyllas, både lagstadgade delar och verksamheternas tillägg för till exempel elever med särskilda behov. När allt är på plats ska personalen på skolan eller förskolan utbildas och informeras. Även brandkåren ska ha information och dokument som dom behöver för att man ska kunna upprätthålla säkerheten.

— Ibland är det svårt att hinna med allt. Så jag har hjälp av en kollega. Alla brandlarm ska, enligt lag, testas fyra gånger per år. Sedan ska brandlarmet vid varje fastighet besiktigas en gång per år, säger Tyrone.

Miniförvaltare

Tyrone drar parelleller mellan tiden då han jobbade som hissreparatör, tiden som reparatör på Futurum och sin nuvarande tjänst som brandlarmsansvarig. En reparatör på Futurum har många olika ansvarsområden som alla utgår från det dagliga underhållet av fastigheterna. Det är till exempel reparatörens ansvar att åtgärda felanmälningar, byta ut trasiga armaturer och se till att allt rullar på som det ska både inomhus och utomhus i fastigheten. Reparatören utför även två schemalagda ronderingar per år i varje fastighet. Vid en sådan rondering kontrolleras tak, plåtdetaljer, hängrännor, stuprör och lövutkastare.

— Att vara hissreparatör, reparatör och brandlarmsansvarig är lite samma sak. Man är med där det händer och får vara ute och greja, fixa och träffa folk. Det gillar jag. Man blir en typ av spindeln i nätet och ”miniförvaltare” som har hand om en viss typ av saker. Jag tycker att det är skitkul att gå till jobbet varje dag, säger Tyrone.

Och det märks att han gillar sitt jobb!


Systematiskt branskyddsarbete (SBA)

Systematiskt branskyddsarbete innebär att förebygga brand och begränsa brandskador. Arbetet delas in i sju steg:

  1. Ansvar och Organisation
  2. Utbildning
  3. Instruktioner och rutiner
  4. Risker på företaget
  5. Brandteknisk dokumentation
  6. Drift och underhåll
  7. Kontroll och uppföljning

Läs mer hos Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.