Futurum planterar vårlökar för mångafaldens skull

Att plantera vårlökar är ett långsiktigt arbete. Krokusen sprider sig med sidoknölar och tillväxten är långsam. De lökar som sätts i marken nu är en grund för framtiden. De kommer sprida sig och skapa en värdefull, nyttig och färgglad blomstermatta under många år.

Lökar som är utplacerade på jorden och väntar på plantering.

De senaste åren har det publicerats fler och fler oroande forskarrapporter om en ökad insektsdöd runtom i världen.

– Insekterna är livsnödvändiga för hela vårt ekosystem. Dom är en del i näringskedjan och viktiga för andra arter, men framför allt så är dom viktiga som pollinerare och för odlandet av grödor. Min önskan är att krokusarna som vi planterar nu ska ge insekterna en ärlig chans att återhämta sig. Och tänk om flera fastighetsbolag ville göra samma sak. Vilken vinst för framtiden, säger Göran Lunander, VD på Futurum.

Över 60 000 vårlökar

Under november månad har Futurum Fastigheter planterat drygt 50 000 lökar vid totalt 28 skolor och förskolor. Utöver det har 10 500 lökar planteras i Futurums Fjärilspark i bostadsområdet Rosta. Lökarna planteras för att öka den biologiska mångfalden. Vi på Futurum vill skapa miljöer värdiga våra barn, idag och i framtiden. 

Det är framför allt medarbetarna på avdelningen Yttre skötsel som har planterat lökarna, men även övrig personal har varit med som ett projekt för ökad förståelse, och för att involvera olika delar av organisationen. En solig höstdag var till exempel Göran Lunander med vid Lillåns skola där man planterade 1500 lökar under en förmiddag.

– Jag är ju i princip alltid upptagen i möten eller sitter framför datorn. Jag pratar mycket om vad vi gör, men jag är ju sällan med, så nu tog jag chansen,  säger Göran.

Det är först och främst krokus i gult, vitt och lila som planteras i gräsmattor runt Futurums skolor, förskolor och brandstationer. Planteringen sker med hjälp av kartor där man i förväg planerat för att få så bra effekt som möjligt, både ur växternas perspektiv och för ökad trivsel. Att man valt just krokus är för att de har väldigt tidig blomning och ger ett välkommet tillskott i form av mat för nyvakna humlor och bin.

Futurums Fjärilspark

Våren 2020 startade Futurum projektet Fjärilsparken. Parken, som ligger i bostadsområdet Rosta, anläggs under tre år. Tanken med projektet är att skapa en park där både insekter och kommuninvånare kan trivas. Futurum har under hösten planterat 10 500 lökar i Fjärilsparken, fördelat både i den stora runda planteringen och i gräsmattan. Till våren kommer det gå att njuta av allt från tulpaner i olika färger till krokus och påskliljor i parken. 

Till Fjärilsparkens hemsida >