Karin Öhman - med en
strategisk styrka

Hon var borta från Futurum en sväng men nu är hon tillbaka, full med energi och en plan för framtiden. Karin Öhman är fastighetsstrateg på Futurum Fastigheter.

Kanske började allt när Karin, under uppväxten, fick ta del av sin pappas vardag inom fastighetsbranschen? Där - bland ritningar, skalstockar och produktkataloger – kanske fascinationen väcktes? Hennes pappa, som numera är pensionär, har jobbat med husproduktion och fastigheter i större delen av sitt liv. När Karin var 25 år väcktes idén om att plugga till fastighetsmäklare, vilket hon gjorde. Efter några år som mäklare tog livspusslet vid och det var svårt att kombinera små barn och oregelbundna arbetstider. Fast besluten att fortsätta jobba med fastigheter sökte sig Karin till mark- och exploatering på Stadsbyggnadskontoret på Örebro kommun. I dag har hon barn i övre tonåren och ett livspussel som fördelas mellan jobb i Örebro, boende i Nora, fritid i Lindesberg.

Kan fastigheter

Karin började på Futurum 2018. Tjänsten delades mellan fastighetsrättsliga frågor, och upphandlingsfrågor. Upphandling var något hon inte hade jobbat med tidigare.

— Det var fantastiskt att få prova på att jobba med upphandling när jag kom till Futurum, men jag kände också att det inte är där jag gör bäst nytta eller utvecklas mest själv. Jag kan ju fastigheterna och det är där jag har mitt hjärta, säger Karin.

Futurum hittade en lösning och anställde en ny upphandlare. Karin kunde lägga mer fokus på de andra frågorna i arbetsbeskrivningen - som markstrategiska frågor och kvalitetssäkring.

— Futurum var framme vid en tidpunkt när det var dags att lyfta blicken och jobba med den långsiktiga strategin. Bolaget hade landat efter många år med ”hands on, här och nu och storstövlar på”, säger Karin och skrattar lite. Hennes dalmål klingar i orden.

Nyfikenheten tog över

Några av frågorna som Karin jobbat med sedan dess är ”Hur ska vi behålla det vi har uppnått och fortsätta att utvecklas?” och ”Hur ska vi hitta arbetssätt och processer som stödjer våra mål och visioner?”. Men här stannar vi bandet en stund…

Mitt under rådande Coronapandemi dök en tjänst som Mark- och exploateringsingenjör upp i Lindesbergs kommun. Det var en tjänst som Karin faktiskt fått en gång tidigare, precis innan hon började på Futurum 2018. Då ångrade hon sig och började på Futurum i stället. Den här gången tog nyfikenheten på vad hon missat, och lockelsen i att jobba i hemkommunen, över. Hon hade även börjat känna en saknad och rädsla över att tappa exploateringsfrågorna. Men underbart blev kort och vi kan starta bandet igen.

— Det kan låta konstigt, men när jag väl testade att jobba med mark- och exploatering igen så var det ändå de mer strategiska frågorna som lockade mest. Så jag sökte mig tillbaka till Futurum, säger Karin.

Välkommen tillbaka!

När hon kom tillbaka till Futurum hösten 2021 utvecklades och anpassades hennes tjänst och blev ännu mer strategisk med samordningsansvar i vissa frågor. Verksamhetsutveckling blev en större del. I hennes tjänst ingår även arbete med avtal, arrenden, servitut och köpeavtal. Nu kan hon dra nytta av sig förmåga att se helheter och sätta saker i sina perspektiv.

— Jag är med i diskussionen och analyserar om vi till exempel behöver köpa till mark eller ändra detaljplaner utifrån våra kunders behov. Det tycker jag är jätterolig, säger Karin.

Karin gillar att Futurum är en mindre organisation, jämfört med kommunen. Det ger större möjlighet att navigera bland beslut och prioriteringar utifrån kommunledningen och ägardirektivet.

— Det finns en lyhördhet på Futurum. Det är kortare från idé och förslag till handling, än inom en kommunorganisation. Man får ganska fria tyglar vilket är otroligt positivt för min egen utveckling. I kommunen blir det, och ska vara, en trögare process. Det är fler inblandade i besluten som tas, säger Karin.

Med det sagt kan inte Karin avgöra vilket som är roligare eller bättre. Kommun eller kommunalt bolag. Det är bara olika.