Tillfälligt telefonnummer till Futurum

Fredagen den 19 november kommer Futurum genomföra ett större IT-arbete.

Det gör att du till och från inte kommer kunna nå vår kundtjänst via telefon 019-767 91 00 eller 019-767 92 00. Om du inte kommer fram använd istället det tillfälliga telefonnumret 070-020 29 01.

Du kan även kontakta oss via info@futurumfastigheter.se eller via kontaktformuläret.

Felanmälningar och nyckelbeställningar gör du som vanligt via vår hemsida.

Serviceanmälan och nyckelbeställningar >