Stureskolan - renoverad med varsam hand

Sommaren 2020 påbörjade Futurum ett viktigt arbete med en av de äldre fastigheterna i fastighetsbeståndet – Stureskolan skulle få sig ett rejält lyft. Nu är renoveringen klar och verksamheten kan flytta in i lokalerna igen.

Stureskolan, som är från 1880-90-talen, byggdes ursprungligen som Dövstumskola och har fungerat som skolbyggnad sedan dess. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och ritades av en av tidens mer kända arkitekter, H T Holmgren.

Så här skriver Örebro kommuns Byggnadsnämnd och Stadsbyggnadsförvältningen i en kulturmiljöinventering från 2006-2008:

Byggnaderna har genom placeringen av de pampiga volymerna ett stort miljöskapande värde. De är uppförda i tegel i två våningar med en bibehållen klassicistisks putsarkitektur i nyrenässans, typisk för det sena 1800-talets institutionsarkitektur, det ger byggnaderna ett stort arkitekturhistoriskt liksom arkitektoniskt värde. Byggnaderna är bevarade till sina ursprungliga volymer och har inte blivit till- eller påbyggda. Skolbyggnaderna är en viktig del i Örebros och länets skolhistoria och berättar om hur undervisningen för dövstumma etablerades och byggdes ut under det sena 1800-talet.

50/50-projekt

Stureskolan var nedgången. Ytskiten var skavda, elinstallationer, vatten- och avloppsinstallationer behövde bytas, anslutningar till vatten, el och avlopp behövde bytas ut och fasaden behövde bättras på. Den senaste renoveringen gjordes av Örebro kommun på 90-talet, det vill säga långt innan Futurum tog över fastigheten 2012. Renoveringen som nu har gjorts är en av de kvarvarande i det 50/50-projekt som startades 2012 där Futurum och Örebro kommun delar på investeringskostnaden.

Gott samarbete

Det är de två maffiga stenhusen, Hus A och Hus B, som har renoverats. Det har gjorts med varsam hand och Futurum har haft med en konsulterande antikvarie genom hela projektet. Tillsammans med Asplunds bygg, som varit totalentreprenör i projektet, har varje liten detalj värderats, dokumenterats och restaurerats med byggnadsvårdsmässiga metoder.

— Asplunds bygg, som är totalentreprenör i projektet, ska ha ett stort tack för sin noggrannhet och det arbete man lagt ner på dokumentation av renoveringen. Utförandet av arbetet har varit riktigt bra, säger Louis Georgis, fastighetschef på Futurum.

Även samarbetet med verksamheten har fungerat väldigt bra. Verksamheten i den tredje byggnaden, Hus C, har pågått som vanligt under renoveringen av Hus A och B.

— Vi har fått stor förståelse både från pedagoger, rektor och barn för vårt arbete. Barnen har haft första parkett och det har fungerat jättebra att samsas om utrymmet. Utan dem hade vi inte kunnat göra Stureskolan så här fin, säger Anton Johansson, fastighetsutvecklare på Futurum.

Tidsenliga radiatorer och nya ytskikt

Att renovera gamla byggnader är en utmaning när det kommer till en avvägning mellan vad som ska bevaras och vad som måste justeras för att få en funktionell miljö som uppfyller de myndighetskrav som finns idag.

Under 1930-50 talet installerades gjutjärnsradiatorer. I samband med det övergick byggnaderna till modernare centralvärmesystem och kaminer och kakelugnar fasades ut. Under Futurums renovering har nya radiatorer installerats i byggnaderna. De nya radiatorerna är av tidsenlig modell, men lever upp till dagens standard. För att behålla känslan och det kulturhistoriska värdet i lokalerna har profilerade dörrfoder, fönsterfoder och golvlister restaurerats och i vissa fall återskapats till sitt ursprungliga utseende från tidigt 1900-tal.

Samtliga ytskikt i byggnaderna har renoverats. Väggarna har målats i en bruten vit nyans och tillsammans med ljusgrå snickeridetaljer får lokalerna ett pampigt utseende. Genom de stora fönstren flödar ljuset in och ger en inspirerande utbildningsmiljö värdig våra barn.

Gymnastiksal med nya ytskikt

I de två byggnaderna finns totalt åtta klassrum. Där spenderar cirka 265 barn från förskoleklass till årskurs 3 sina dagar. I vinkel med Hus A finns en gymnastiksal i originalutförande. Pampiga dubbeldörrar leder ut på skolgården och det är lätt att se framför sig hur gymnastik i alla dess former har utövats här under drygt 130 år. I samband med renoveringen har Futurum lagat och målat ytskikten i gymnastiksalen, samt bytt yttertaket.

— Nu har vi en funktionell skola. Vi uppfyller de myndighetskrav som finns för en skola, trots att byggnaderna är så pass gamla. Vi på Futurum är trygga i att barnen är trygga i våra lokaler. Vi har återigen sett till att skapa miljöer värdiga våra barn, säger Göran Lunander, VD på Futurum.