Invigning av Svealundsskolan

Efter flera år av intensivt rivnings- och byggarbete är det äntligen dags att hälsa elever och pedagoger välkomna till Svealundsskolan. Den nya skolan, som byggts på platsen där Eklundaskolan tidigare stod, kommer att bli en sammanslagning av både Eklundaskolan och Sveaskolan. Under torsdagsförmiddagen var det äntligen dags för invigning.

Två skolor blir en

I stadsdelen Sörby, där den nybyggda Svealundsskolan nu står klar, låg tidigare Eklundaskolan. Då Eklundaskolans tekniska livslängd var slut, och då det fanns behov av fler elevplatser, påbörjades under 2018 ett rivningsarbete för att lämna plats åt en ny och större skola- Svealundsskolan.

– Eklundaskolan var lite av ett landmärke i Sörby, men det skulle belasta både miljö och plånbok att renovera och bygga ut den befintliga skolan. Därför fick vi på Futurum i uppdrag att riva Eklundaskolan och bygga en modernare, större och mer hållbar skola, säger Louis Georgis, fastighetschef på Futurum Fastigheter.

Från att i sin tidigare skepnad ha inrymt 210 elever har den nya skolan nu plats för 575 elever, där både särskoleklasser och ordinarie för- och grundskoleklasser delar på lokalerna.

Bredvid skolbyggnaden håller en fullstor idrottshall,med tillhörande läktare, på att färdigställas. Idrottshallen, som kommer att möjliggöra för rörelse och lek, kommer även att ha öppet på kvällar och helger. Ett välkommet tillskott för bland annat föreningslivet.

Den nya idrottshallen beräknas stå klar lagom till jullovet.


Invigning fylld av förväntan

Under torsdagsförmiddagen var det äntligen dags för invigning av Svealundsskolan.

Rektor Anna Lindquist och Marlene Jörhag, ordförande för programnämnd Barn och Utbildning, höll tal och den sistnämnde klippte även band.

– Det är en väldigt högtidlig känsla att få stå här och inviga en helt ny skola, som kommer att ersätta både Eklundaskolan och Sveaskolan. Det här är två skolor som inte befunnit sig långt ifrån varandra geografiskt, men som haft två helt olika kulturer. Nu kommer vi att bilda en helt ny kultur, och jag vågar nästan säga att vi kommer att bli den bästa skolan i Örebro, sa rektor Anna Lindquist 

På frågan om hur förväntningarna för framtiden ser ut svarar Anna:

– Det här är verkligen en gedigen och väl planerad skola. De är byggd för att hålla länge, där vi fått vara med och sätta vår egen prägel. Här kommer både elever och pedagoger att känna sig trygga, det är en skola som alla kommer att kunna stå för.

Förstora bilden

Svealundsskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Förstora bilden

Louis Georgis, fastighetschef, Ove Abelholt, fastighetsutvecklare och Göran Lunander, vd på Futurum.

Förstora bilden

När du kliver in i den fyra våningar höga byggnaden möts du av husets kroppspulsåder - en maffig trappa som binder samman våningarna.

Miljötänk i fokus

Precis som Futurums övriga nybyggnationer har Svealundsskolan uppförts med ett stort miljötänk i fokus. Skolan har certifierats enligt den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de som vistas i skolan kan känna sig trygga med att inga miljö- och hälsofarliga byggmaterial använts. Skolan kommer dessutom att vara energineutral i drift, där all den inköpta elen som förbrukas är förnyelsebar.

– För oss på Futurum står alltid barnen i centrum, säger Futurums vd Göran Lunander. Vår vision, som lyder "Miljöer värdiga våra barn", är något vi tar på största allvar, och det är Svealundsskolan ett gott exempel på. Barnen och pedagogerna ska kunna spendera sina dagar i fina, trygga och miljösäkra lokaler. Det är vårt huvudmål, fortsätter Göran.

Ove Abelholt, som är fastighetsutvecklre på Futurum, instämmer.

– Om eleverna och pedagogerna är nöjda är vi på Futurum nöjda. Redan nu ser vi pedagoger som är fyllda av förväntan, som säger "jag längtar till att verksamheten drar igång, det ska bli så kul att få jobba i de här fina lokalerna". Jag är säker på att de och eleverna kommer att trivas i sin nya fina skola, det är det vi på Futurum är till för.