Grå valnöt – en värdefull trädskatt att ta hand om

Vid Leklundens förskola pågår just nu en ganska speciell, och för Futurum unik, åtgärd. Det är träd av grå valnöt som får en betydligt förbättrad livskvalitet.

Valnötsträden, vid och runt Leklundens förskola, har troligtvis planterats på 1920-talet och är alltså cirka 100 år gamla. De senaste åren har marken under trädens krona varit täckt med konstgräs och under det stenmjöl. Konstgräset och stenmjölet har minskat tillgången på vatten och näring och försämrat gasutbytet. Det har gjort att en del grenar dött och att trädet har fått svampangrepp och röta.

Statusbedömning

När Örebro kommun, tillsammans med Futurum, gjorde en statusbedömning kom man fram till att trädets förutsättningar behövde förbättras. Konstgräs och stenmjöl skulle bort.

– Nu sugs stenmjölet bort med hjälp av en slamsug och ett nät av små fina rötter syns över jordytan. För att inte rötterna ska torka ut täcker vi dem snabbt med kompostjord. Det får gå max 40 minuter, så det är lite stressigt, säger Victoria Stensson som är arbetsledare på Yttre skötsel och ansvarig för träden på Futurum.

När kompostjorden är på plats över rötterna så täcks hela ytan med ett lager träflis. Flisen hjälper till att hålla jorden luftig och porös, och mikroorganismer och små insekter kan på så sätt jobba och göra nytta i jorden.

Värdefulla för sortens överlevnad

Träden är oerhört värdefulla och ingår i projektet Svenska Frökällor på Svenska Lantbruksuniversitetet/Ultuna. Varje år producerar träden nötter som samlas in och används som material för förökning. Nötterna drivs upp till nya valnötsträd som sedan säljs i handeln under namnet Juglans cinerea FK ÖREBRO E. De här moderträden är alltså viktiga för sortens fortsatta bestånd.

– Visst är det coolt?! Man kan alltså köpa ett träd med det här latinska namnet på andra sidan jordklotet, och det är uppdraget ur en valnöt som plockats vid Leklundens förskola. Ja, jag kanske är lite nördig, men jag tycker att det är häftigt, medger Victoria med ett skratt.

Trädet har en maffig stam. Totalt kan hela trädet bli 10-15 meter högt och 25 meter brett.

Stenmjölet runt trädet sugs upp med slamsug.

Grå valnöt

Juglans cinerea FK Örebro E är ett högt och bredväxande träd som blir cirka 10-15 meter högt och 25 meter brett. Det kräver alltså mycket utrymme.

Frukterna, som är lika stora som hönsägg, fälls i slutet av september.

Bladen är 0,5 - 0,75 meter långa och får en vacker gul färg på hösten.

Ordlista

FK = frökälla

ÖREBRO = ursprung

E = Elitplanta*


*En elitplanta är en växt som fått ett E-certifikat och ingår i ett sortiment med kvalitetssäkrade växter. Växten är utvald och provodlad i svenskt klimat. Den tål våra vintrar, är svenskodlad och är art- och sortäkta. Du är alltså alltid garanterad samma art, och kvalitet när du köper en elitplanta. En elitplanta drivs upp från friskt utgångsmaterial vilket innebär att när du köper din planta så är den fullt frisk.