Dags för en förändring och nya utmaningar

Allt började med att han, med viss tvekan, hoppade på det nystartade projektet Yttre skötsel på Futurum Fastigheter. Det var 2012. Nu är det 2020, och Massimo Votano påbörjar en ny resa ­ denna gång som reparatör på Futurum.

Massimo har redan börjat jobba som reparatör några dagar i veckan, samtidigt som han avlastar driftteknikerna när det behövs. Det är en del av utbildningen och inskolningen i de nya arbetsuppgifterna. Massimo jobbade tidigare som gruppledare och skyddsombud på avdelningen Yttre skötsel.

Hösten 2019, i samband med att Massimo fick en nackskada, var det dags att gå vidare och utvecklas ytterligare på ett personligt plan. Så han klev in på personalchefens kontor.

Futurum gav mig en möjlighet till rehabilitering, omplacering och utveckling.

– Jag gick till vår personalchef, Jeanette Hellnemo, och berättade att jag ville utvecklas inom företaget. Jag inte kunde ha kvar mina tidigare arbetsuppgifter på grund av skadan. När jag sa att jag ville bli reparatör föreslog hon att jag skulle börja med en praktikperiod för att få inblick i olika arbetsuppgifter inom bolaget. Vi hade redan haft lite diskussioner om hur jag skulle kunna jobba vidare med de nya förutsättningarna. Futurum gav mig en möjlighet till rehabilitering, omplacering och utveckling. Det är jag jätteglad för. Jag får stanna på Futurum med all den kunskap jag har samlat på mig och jag får en chans att göra något annat, säger Massimo.

Under det senaste året har Massimo jobbat inom Futurums säkerhetsgrupp. Efter en grundläggande elutbild-ning började han jobba med armaturer och belysning utomhus, och även med ventilation tillsammans med driftteknikerna.

Den första tiden på Futurum var tuff. Med hyrbilar, några spadar och krattor skulle Massimo och hans nyblivna kollegor ta hand om den yttre miljön vid Futurums fastigheter. Bolaget var bara ett halvår gam-malt och skötseln av de yttre miljöerna via fastighe-terna var eftersatt. Idag har avdelningen Yttre skötsel helt andra förutsättningar med anpassade bilar, maskiner, verktyg och en tillhörande stor organisation.

– Vi var ett gäng som fick chansen att starta upp Yttre skötsel på Futurum. Kravet var att man skulle ha barn och invandrarbakgrund. Där passade jag in. Jag kom till Sverige 2005, säger Massimo som bryter lite på italienska.

Massimo kom till Sverige 2005. Då hade han siktet inställt på restaurangbranschen, eftersom mat är en av hans stora passioner i livet, men han har fler strängar på sin lyra. Under en tid hade Massimo en cirkusskola genom Studiefrämjandet. Under cirkuslektionerna lärde han barn att till exempel jonglera, knyta bal-longdjur och gå på styltor. Han uppträdde även vid diverse evenemang, bland annat på Örebro slott, och visade upp sina konster. Om vem vet, de färdighe-terna kanske är en tillgång nu när han blir reparatör? Styltor kanske kan ersätta skyliften?