Elektriker på Futurum - med ett hållbart synsätt

Ingen dag är den andra lik för Niklas Wallin och Anders Melin som arbetar som elektriker på Futu-rum. Även om mycket av det dagliga arbetet går ut på att arbeta förebyggande, dels genom besikt­ningar, men även genom diverse strategiskt arbete, kommer arbetsordrar löpande in under dagen. Det händer nästan alltid något oväntat eller oförutsägbart. Mycket av arbetet går även ut på att bistå Futurums fastighets- och projektavdelning.

Elektrikeryrket en självklarhet

Niklas är den av de två som är mest ute på fält och skruvar och felsöker. Anders, som även är elansvarig, sitter mer framför datorn.För både Niklas och Anders var det egentligen bara elektrikeryrket som var aktuellt när det kom till att utbilda sig.

– När jag var yngre hade jag tankar på att bli bonde, men sen visade det sig ju att man då var tvungen att äga en gård, skrattar Anders. Min pappa är elektriker, så redan i tidig ålder fick jag vara med honom och se vad yrket innebar, fortsätter han.

– Jag visste tidigt att jag ville jobba med något prak-tiskt och pendlade mellan att utbilda mig till antingen snickare eller elektriker. När jag gick i 8:an gjorde jag praktik hos en elektriker och här väcktes intresset för yrket på allvar. Jag har inte ångrat mig en sekund, säger Niklas.

Niklas har tidigare jobbat inom den privata sektorn och började på Futurum 2017. Anders är däremot lite av en veteran i sammanhanget. Han har jobbat som elektriker i snart 20 år inom Örebro kommun. Innan han gick över till det ny bildade Futurum 2012, jobbade han som elektriker på kommun­fastigheter i Örebro, KFÖ.

Det måste få kosta lite

Att Futurums elektriker har fullt upp om dagarna beror mycket på att det inom fastighetsbeståndet fortfarande finns en del äldre fastigheter.

– Vi håller succesivt på att byta ut äldre utrustning mot nyare, berättar Niklas. Visste du att en gammal stolparmatur utomhus drar 125 watt kvicksilver, medan en ny LED-armatur bara drar 40 – 50 watt? De nya ger dessutom bättre ljus och håller längre, även om de kostar lite mer, fortsätter han.

– Det är så vi resonerar när vi renoverar våra fastighe-ter, flikar Anders in. Vi vill få in bra saker som håller i längden. Det är bättre att se på livslängden och låta det kosta lite mer. Det sparar man snabbt in i längden. Vi räknade på att vi sparade in 150 000 kronor på ett år genom att byta ut armaturer, även fast de initialt var dyrare, säger Anders.